Yolser Trafik Tabelaları

Yolser Trafik Tabelaları


Trafik Tabelaları; Yol altyapısı yolu görünür kılıp gece ve gündüz boyunca bilgi yönlendirmesi sağlayarak maksimum sürüş konforu ve emniyeti sağlamalıdır. 

 

Yaşlı sürücüler, diğer sürücülere oranla tabelaları okuyup karar vermek için daha fazla zamana ve ışığa ihtiyaç duyarken yollarda saatlerce araç kullanan kamyon şoförleri, araçlarının farlarının çok üzerinde bir yerde oturmaktadırlar. Bu da trafik tabelasının görünür kalması için yansıyan ışığın konisinin çok daha geniş olması gerektiği anlamına gelir.

Etkili bir tabela nasıl olur? Hangi bölgelerde Kullanılmalı

Etkili ve verimli bir tabela, gece ve gündüz boyunca sürücülerin dikkatini çeker. Geceleri, sürücüler doğru seviyede parlaklığa ihtiyaç duyarken, gündüz ise, renk ve kontrast kritik öneme sahiptir. Okul bölgeleri ile yol çalışmaları gibi yüksek riskli ve kaza bölgeleri için floresan renklerin kullanımı gündüz görünürlüğünü iyileştirir.

Daha parlak tabelalar geceleri ne kadar önemlidir? Iowa Üniversitesi gerçekleştirilen bir araştırmada, bir tabelanın parlaklığı ile sürücünün o tabelayı ve mesajını görme kabiliyeti arasında doğrudan bir ilişki tespit edildi. Araştırma katılımcıları daha parlak tabelaları çok daha hızlı okuyup anlayabiliyorlardı. Bu araştırma daha parlak tabelaların bakışların yol dışında olduğu sürenin daha kısa olmasını sağladığını, böylece gece araç kullanırken önemli bir avantaj olarak sürücülerin yola daha fazla odaklanmasına imkan verdiğini göstermektedir.